Lees hier alles over de intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst

Een intentieovereenkomst kan nodig zijn als u een bedrijf wilt kopen of verkopen. Met een intentieovereenkomst en een stand still clausule voorkomt u namelijk dat partijen contact leggen met andere gegadigden.

Waarom?

Het opstellen van een intentieovereenkomst geeft partijen die onderhandelen over een overname een bepaalde mate van zekerheid. Dit is nodig om samen toe te kunnen werken naar het daadwerkelijke moment van overdracht.

Wat is het doel?

Het doel is het sluiten van een overeenkomst tussen partijen, bijvoorbeeld bij een buy out of buy in. In een intentieovereenkomst wordt bijvoorbeeld exclusiviteit vastgelegd. Over het algemeen zullen advocaten juridisch advies geven aan de onderhandelende partijen van voordat de overeenkomst wordt opgesteld en ondertekend.

Is het bindend?

Een intentieovereenkomst is zeker bindend, maar partijen die betrokken zijn bij een bedrijfsovername kunnen er wel onderuit. Althans, ze kunnen de overeenkomst bijvoorbeeld beëindigen als aan een ontbindende voorwaarde is voldaan. Bedrijfsovername adviseurs zullen altijd aangeven welke opschortende en ontbindende kunnen worden opgenomen.

Kunt u er rechten aan ontlenen?

Aan elke overeenkomst kan men rechten ontlenen, dus zeker ook aan de letter of intent. Hierbij is belangrijk of een exclusiviteitsclausule is overeengekomen en wat is vastgelegd als onderhandelingen worden afgebroken. Bestaat dan bijvoorbeeld een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding.

Kosten intentieovereenkomst

In veel situaties kan worden volstaan met een standaard intentieovereenkomst. Deze kan door een advocaat worden opgesteld of door een generator. Voorbeeld van een partij die met een generator werkt is www.opzegtermijn.nl. De kosten van dergelijke contracten liggen lager dan die waarbij maatwerk nodig is.

Wordt een letter of intent maatwerk, dan zullen advocaten of juristen de prijs met u bespreken. Dit kan een uurtarief zijn, maar ook een vast tarief.

 

Overige: International restructuring