JUuridisch advies bij ontslag op staande voet

U heeft juridisch advies nodig omdat u, na jaren te hebben gewerkt bij een scheepswerf, maandag op uw werk op staande voet bent ontslagen wegens een dringende reden voor de werkgever. U wendt zich voor juridisch advies tot een jurist om te weten te komen wat de juridische mogelijkheden zijn om het ontslag ongedaan te maken.

Juridisch advies bij ontslag dringende reden

De jurist zal in dit geval in zijn eerste gratis juridisch advies aangeven dat op grond van artikel 7:677 lid 1 BW de werkgever de mogelijkheid heeft om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden en gelijktijdig de reden van de dringende reden moet mededelen aan de wederpartij.

In het juridisch advies zal de jurist daarnaast aangeven dat er een dringende reden aanwezig kan zijn als er bijvoorbeeld sprake is van het stelen van spullen of geld van de werkgever. Als deze dringende reden echter niet kan worden bewezen door de werkgever, dan zal de jurist ten aanzien van het juridisch conflict aangeven dat er sprake is van een ongeldige opzegging, immers de dringende reden kan niet worden bewezen en is daarmee niet aanwezig. De jurist zal dan in zijn juridisch advies aangeven dat op grond daarvan er sprake is van een onrechtmatig ontslag.

Juridisch advies bij kort geding 
In zijn juridisch advies zal jurist vervolgens adviseren aan zijn cliënt dat nu is opgezegd zonder een ontslagvergunning van het UWV het ontslag op grond van artikel 9 lid 1 BBA J artikel 6 lid 1 BBA vernietigbaar is. Immers er is geen ontslagvergunning van het UWV verkregen door de werkgever.

Vervolgens zal de jurist in zijn juridisch advies dienen op te nemen dat hij een kort geding procedure aanhangig zal maken wegens onrechtmatig ontslag bij de kantonrechter. De jurist zal in zijn juridisch advies aangeven dat bij een dergelijke procedure een vordering tot vernietiging van het ontslag op staande voet dient te worden ingesteld, een vordering tot wedertewerkstelling en een vordering tot rehabilitatie.
Juridisch advies

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.