Jurist

Soms in uw leven kan het voorkomen dat u een jurist nodig als u in een juridisch conflict terechtkomt bent gekomen. U heeft bijvoorbeeld onenigheid over overhangende takken van de buren. U wilt dat de takken worden bijgehouden door de buren zodat u daar geen overlast van heeft.

In een dergelijke situatie is het, het beste om eerst onderling met de buren te gaan praten en te proberen tot een oplossing te komen. Vaak is een conflict met een goed gesprek al opgelost. Echter mocht dat niet het geval zijn en de buren weigeren om de overhangende takken van de bomen te snoeien, dan kunt u zich het beste wenden tot een scherpe jurist die gespecialiseerd is in zakelijke rechten, meer in het bijzonder het burenrecht.

De betreffende jurist zal u in dit geval moeten adviseren om, indien de buren niet willen meewerken aan het weghalen van de takken, eigenhandig de takken weg te zagen zodat u daar geen last mee van heeft. Ingevolge art. 5:43 lid 1 BW heeft de wetgever de eigenaar van het erf die last heeft van de takken daartoe de bevoegdheid gegeven. Immers het kan en mag niet de bedoeling zijn dat bomen op een dergelijke manier groeien zodat een nabuur daar hinder van ondervindt. Een goede jurist om een dergelijk juridisch conflict op te lossen is Precise and Wise.
jurist

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/een-goede-jurist-is-scherp-en-wijs

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.