Jurist arbeidsrecht

Bent u op zoek naar een deskundige jurist arbeidsrecht? Neem dan direct contact op met één van onze juristen arbeidsrecht van Precise and Wise Juristen. Zij nemen de tijd om naar uw probleem te luisteren en zullen vervolgens een gratis eerste juridisch advies geven, zodat u weet wat uw rechtspositie is en u vervolgstappen kunt nemen.

In deze tijd van economische crisis met een record aantal faillissementen en ontslagen hebben veel mensen behoefte aan een scherpe jurist arbeidsrecht. Als u bijvoorbeeld kennelijk onredelijk of onregelmatig bent ontslagen of u bent onrechtmatig opstaande voet ontslagen, dan kunnen de ervaren juristen van Precise and Wise Juristen een bodemprocedure of kortgedingprocedure voor u starten bij de kantonrechter.

Echter is het niet altijd de beste oplossing om direct een gerechtelijke procedure te starten. Onze juristen zullen altijd eerst buitengerechtelijk trachten de werkgever en werknemer tot elkaar te brengen zodat het betreffende conflict zonder tussenkomst van een rechter kan worden opgelost.
jurist arbeidsrecht

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/jurist-arbeidsrecht

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.