Jurist arbeidsrecht bij overgang onderneming

Als u ergens werkzaam bent en u wordt uitbesteed bij een andere werkgever, is het verstandig een jurist arbeidsrecht om advies te vragen over de mogelijke gevolgen daarvan. Het kan namelijk voorkomen dat de nieuwe werkgever niet als de opvolgende of overnemende werkgever wordt beschouwd en u daardoor deze werkgever uw arbeidsvoorwaarden niet in stand hoeft te laten maar deze juist kan wijzigen.

De cateringmedewerkers, gesteund door een jurist arbeidsrecht, menen dat sprake is van overgang van onderneming in de zin van art.7:663 BW. Zij stellen dat hun arbeidsovereenkomst van rechtswege is overgegaan naar Albron en dat zij aanspraak houden op hun oude arbeidsvoorwaarden.

Albron stelt hier tegenover dat art. 7:663 BW vereist dat de cateringmedewerkers een arbeidsovereenkomst hebben met de uitbestedende partij en dat van overgang van de onderneming dus geen sprake is. Echter heeft het Hof Amsterdam door deze redenering een streep heen gehaald, zij was namelijk van oordeel dat art. 7:663 BW er niet aan in de weg staat dat in een geval als dit de niet-contractuele werkgever waarbij de werknemers permanent zijn tewerkgesteld eveneens onder de werking daarvan valt.

Door het in de armen nemen van een jurist arbeidsrecht hebben de werknemers hun recht weten te halen en is voorkomen dat zij onder slechtere arbeidsvoorwaarden moesten functioneren.
jurist arbeidsrecht

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/jurist-arbeidsrecht

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.