Juridisch advies goederenrecht

Als een consument een keuken koopt, zal hij voorafgaand aan de koop juridisch advies vragen aan jurist omtrent eventuele juridische problemen die kunnen ontstaan. Er bestaat een constructie dat mensen hun keuken kunnen kopen op afbetaling. De keuken wordt dan geplaatst en de consument betaalt de keuken dan af gedurende een periode.

Echter is het voor de ondernemer in dit geval ook van belang dat hij zich van juridisch advies laat voorzien door een jurist. Als de keuken namelijk is geplaatst zal deze door natrekking zoals bedoeld in art. 5:14 Burgerlijk Wetboek eigendom worden van de eigenaar van huis, in dit geval dus de consument die het huis heeft gekocht.

Juridisch advies goederenrecht

Het juridisch advies van de jurist naar de ondernemer zal moeten luiden dat het niet is aan te bevelen om een keuken op afbetaling te leveren, immers de ondernemer zal door het laten plaatsen van de keuken het eigendom verliezen over de keuken.

In het juridisch advies van de jurist zal dan naar voren moeten komen dat de ondernemer een pandrecht als bedoeld in art. 3:236 Burgerlijk Wetboek moet vestigen op een goed van de consument, zodat bij het uitblijven van betaling de ondernemer zich kan verhalen op het betreffende goed. Men kan hierbij denken aan een nieuwe auto van een consument.

In het juridisch advies van de jurist zal daarnaast naar voren moeten komen dat een pandakte onderhands kan worden gesloten, als ook via de notaris.
Juridisch advies bij pandakte
In dit geval zal de jurist in zijn juridisch advies naar moeten laten komen dat hij de pandakte door een jurist kan laten opstellen om zo kosten bij de notaris te besparen. Het beoogde rechtsgevolg van een onderhandse pandakte als een notariële pandakte is namelijk precies hetzelfde.
juridisch advies

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.