Juridisch advies bij wanprestatie

U vraagt aan een jurist juridisch advies omdat de tegenpartij aan wie u een auto zou verkopen zich opeens terugtrekt vanwege een beweerde schade aan de auto. Wat zal een jurist in een dergelijk geval in zijn juridisch advies dienen aan te geven?

In een situatie zoals hiervoor beschreven zal een jurist in zijn juridisch advies opnemen dat de tegenpartij zich alleen kan terugtrekken uit de koopovereenkomst als er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de kant van de verkoper.

Juridisch advies bij niet nakoming

Echter zal de jurist in zijn juridisch advies aangeven dat hier geen sprake van is omdat de verkoper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, namelijk het leveren van een onbeschadigde auto aan de koper. Maar wat als de koper toch niet meewerkt aan het betalen van de auto voor de afgesproken prijs van € 6.000,00? Wat zal de jurist dan in zijn eerste gratis juridisch advies dienen te beschrijven?

Juridisch advies verzuim en dagvaarding

In een dergelijk geval zal de jurist in zijn juridisch advies aangeven dat de koper eerst in gebreke gesteld dient te worden zodat hem nog een laatste kans wordt geboden om zijn prestatie na te komen. Echter als niet is voldaan aan het verzoek tot betaling van de € 6.000,00, dan zal de koper in verzuim komen te verkeren en is de verkoper gerechtigd om de koper te dagvaarden om op deze manier de € 6.000,00 betaald te krijgen.

De jurist zal in zijn juridisch advies aangeven dat hij een vordering tot nakoming op voet van art. 3:296 BW zal instellen tegen de koper om voor te zorgen dat de auto wordt betaald.

Daarnaast zal de jurist in zijn juridisch advies aangeven dat hij op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de aangegane koopovereenkomst, ook wel wanprestatie genoemd, een schadevergoeding zal vorderen voor de geleden schade om op die manier het juridisch conflict op te lossen.

Juridisch advies van Precise and Wise

Mocht u er niet met de tegenpartij uitkomen dan kan juridische dienstverlener Precise and Wise Juristen u voorzien van deskundig juridisch advies. Neem contact op voor juridisch advies.
Juridisch advies

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.