Juridisch advies bij verhuur woning

Als een burger juridisch advies nodig heeft over huurrecht, dan zal hij zich wenden tot een jurist die gespecialiseerd is in het genoemde rechtsgebied. Het voordeel van juridisch advies van een jurist die gespecialiseerd is in dat rechtsgebied, is dat hij altijd de actuele stand van zaken weet omtrent het rechtsgebied.

Juridisch advies verhuur eigen woning 

Als u bijvoorbeeld uw huis niet kunt verkopen door de economische crisis en u wilt u huis verhuren, wat zijn dan de mogelijkheden? De jurist zal in zijn juridisch advies dienen aan te geven dat het in beginsel niet is toegestaan om uw eigen huis te verhuren omdat de bank als hypotheekhouder dat in de hypotheek akte heeft verboden. U heeft echter ook kosten voor uw nieuwe huis waardoor u dus dubbele maandlasten heeft.

De jurist zal in zijn juridisch advies dienen aan te geven dat er sinds eind 2013 een regeling is gekomen voor huiseigenaren die het toestaat dat zij hun huis tijdelijk verhuren als de verkoop niet wil vlotten, zodat de dubbele kosten door de huuropbrengst worden verminderd. In het eerste gratis juridisch advies van de jurist zal daarnaast dienen te worden opgenomen dat de huiseigenaar bij de gemeente een aanvraag dient te doen voor de tijdelijke verhuur van de woning.

Juridisch advies verhuur vergunning

De gemeente kan dan een vergunning afgeven voor bijvoorbeeld verhuur van een jaar en na dat jaar zal de gemeente handhavend optreden indien de huurder er niet uit wil.

In het juridisch advies van de jurist dient ook naar voren te komen dat juist door deze regeling de bank hoogstwaarschijnlijk ook akkoord gaat met verhuring, omdat zij zeker weten dat de huurder weer uit het huis gaat waardoor waardevermindering, als gevolg van verkoop van een huis waar een huurder in zou zitten, uitgesloten is.

Juridisch advies van Precise and Wise

Als u er niet uitkomt met de bank om uw huis te verhuren, dan kunt u contact opnemen met juridische dienstverlener Precise and Wise Juristen. Zij zijn onder andere gespecialiseerd in het huurrecht en kunnen u daardoor voorzien van deskundig juridisch advies.
Juridisch advies

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.