Juridisch advies bij uitkeringsaanvraag

Nu het in Nederland economisch tegenzit vragen meer mensen juridisch advies omtrent ontstane betalingsachterstanden. De belangrijkste reden dat mensen betalingsachterstanden hebben heeft te maken het verliezen van hun baan ten gevolge waarvan zij minder te besteden hebben en daardoor niet meer of minder goed hun lasten kunnen voldoen. Het minder te besteden hebben wordt veroorzaakt door de uitkering, welke lager is als het laatste loon.

Juridisch advies bij uitkeringsaanvraag 

Als u, uw baan kwijtraakt is het verstandig om juridisch advies te vragen bij een jurist, zodat hij voor u de uitkeringsaanvraag in goede banen kan leiden. Het kan namelijk soms voorkomen dat ontslagen werknemers te laat een aanvraag doen voor een WW-uitkering, waardoor zij daar geen recht meer op hebben. In het juridisch advies van de jurist dient dus naar voren te komen dat de werknemer die wordt ontslagen ruim van te voren zijn WW-uitkering moet aanvragen zodat hij niet te laat zal zijn.

Juridisch advies bij schulden 

Indien de ontslagen werknemer de uitkering echter misloopt en hij kan zijn schulden niet meer betalen, dan zal een jurist in zijn juridisch advies moeten aangeven dat hij als laatste redmiddel nog een bijstandsuitkering kan aanvragen. Echter met een bijstandsuitkering kunnen over het algemeen niet alle lasten worden betaald. 

In het geval de ontslagen werknemer zijn schulden echt niet meer kan betalen dan is het, het beste om direct juridisch advies te vragen bij een jurist. Hij zal in zijn juridisch advies aangeven dat de betreffende ontslagen werknemer als allerlaatste redmiddel een aanvraag voor schuldsanering voor natuurlijke personen dient te doen.

In het juridisch advies dient te worden aangegeven dat deze schuldsanering bestaat uit een traject van drie jaar, tijdens welk traject de betreffende persoon van een budget van zo’n € 60,00 per week moet zien rond te komen. Om in een dergelijk traject te komen zal de jurist in zijn juridisch advies omschrijven dat de betreffende persoon een aanvraagformulier moet sturen naar de kantonrechter. De kantonrechter gaat dan beoordelen of iemand wel in zo’n traject moet worden toegelaten. Immers als de betreffende persoon de drie heeft volbracht worden daarna al zijn schulden kwijtgescholden. 

Juridisch advies schuldsaneringsrecht 
Bovenstaande in acht nemend is het dus verstandig om juridisch advies bij een jurist in te winnen als u, uw schulden niet meer kunt voldoen. Een goed juristen kantoor die gespecialiseerd in schuldsaneringsrecht is Precise and Wise Juristen in het zuiden van Nederland.
Juridisch advies

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.