Juridisch advies bij overmacht als noodtoestand

Als u een overtreding of misdrijf begaat dan kunt u een schikkingsvoorstel krijgen of een strafbeschikking van de Officier van Justitie. Als daarvan sprake is, is het verstandig dat degene die door de Officier van Justitie wordt aangeschreven direct juridisch advies inwint bij een jurist.

De jurist zal bekijken wat de juridische mogelijkheden zijn om de transactie of de strafbeschikking aan te vechten. Het juridisch advies van de jurist zal in dit geval moeten luiden dat als er sprake is van een strafbeschikking, de verdachte in verzet moet gaan bij de Officier van Justitie. Hij zal het verzetschrift doorzenden aan de kantonrechter zodat daarna een terechtzitting zal worden gehouden.

Juridisch advies bij overmacht als noodtoestand 

Als een burger bijvoorbeeld te hard heeft gereden, dan kan de Officier van Justitie een geldboete opleggen als strafbeschikking. De jurist zal in zijn juridisch advies naar voren moeten laten komen dat hij voor de verdachte het verzetsschrift zal schrijven en dat hij een beroep kan doen op overmacht als noodtoestand, zoals bedoeld in het wetboek van strafrecht.

Juridisch advies intrekking strafbeschikking 

Stel dat degene die te hard heeft gereden een dokter is en met spoed naar een cliënt moest omdat bij de bevalling ernstige complicaties waren opgetreden ten gevolge waarvan de moeder in levensgevaar verkeerde. In het juridisch advies staat dan dat een beroep op overmacht als noodtoestand wordt gedaan.

De Officier van Justitie zal het verzetsschrift dan doornemen. In het juridisch advies van de jurist zal dan naar voren moeten komen dat de Officier van Justitie de mogelijkheid heeft om de strafbeschikking als gevolg van een goede reden weer in te trekken. Daarmee zal de strafvervolging eindigen.

Echter zal de jurist ook in zijn juridisch advies moeten betrekken dat het niet eenvoudig is om overmacht als noodtoestand aan te tonen. Er zullen allerlei bewijzen moeten overlegd, zoals het bewijs dat degene om wie het gaat wel dokter is, dat er op dat moment wel een vrouw aan het bevallen was die in nood verkeerde et cetera.

Juridisch advies nodig? 
Heeft u juridisch advies nodig voor een betaalbare prijs? Neem contact op voor uw juridische vraag met Precise and Wise Juristen. Zij geven al juridisch advies voor slechts € 39,95 per uur.
juridisch advies

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.