juridisch advies bij interpretatie contract

Als mensen een belangrijk contact sluiten dan vragen zij over het algemeen eerst juridisch advies aan een jurist. Een belangrijke gebeurtenis waarbij een contract wordt gesloten is bijvoorbeeld de koop van een mooie nieuwe auto. In het contract staat precies beschreven wat de partijen hebben afgesproken, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Echter komt het vaak voor dat ondanks dat er een contract is gesloten toch onenigheid over de interpretatie van het contract ontstaat. In een dergelijk geval is het als consument aan te bevelen om juridisch advies bij een jurist te vragen, zodat hij juridisch advies kan geven over de interpretatie van een bepaalde bepaling in het contract.

Juridisch advies bij interpretatie contract

 In het juridisch advies van de jurist dient naar voren te komen dat naar de omstandigheden van het geval dient te worden gekeken en wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten bij het aangaan van de overeenkomst. De Hoge Raad heeft dit beginsel geformuleerd in zijn Haviltex-arrest. Het juridisch advies van de jurist dient derhalve te zijn dat niet alleen moet worden gekeken naar wat letterlijk in het contract staat vermeld, maar dat bij onenigheid moet worden gekeken naar wat de partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Als u bijvoorbeeld een auto heeft gekocht en er staat in het contract dat de auto zal worden geleverd als deze binnen is gekomen bij de garage. Echter is de bestelde auto na drie maanden nog niet afgeleverd. De consument gaat daarop naar een jurist en vraagt om juridisch advies. De jurist zal in dit geval in zijn juridisch advies aangeven dat onder de gegeven omstandigheden de consument mocht verwachten dat de auto binnen een redelijke termijn zou worden afgeleverd en dan uiterlijk een maand na de koop.

Juridisch advies bij ontbinding
De jurist zal vervolgens in zijn juridisch advies moeten aangeven dat de consument een ingebrekestelling dient te sturen naar de autoverkoper en daarin een termijn moet noemen voor aflevering. Als dan alsnog niet wordt voldaan aan de aflevering zal het juridisch advies moeten luiden dat de consument gerechtigd is de koopovereenkomst buitenrechtelijk te ontbinden wegens een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de aangegane koopovereenkomst.

Mocht u als consument een aankoopconflict hebben dan kunnen de juristen van Precise and Wise Juristen u van vakkundig juridisch advies voorzien. Neem contact op als u juridisch advies wenst over uw rechtspositie.
Juridisch advies

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.