Juridisch advies bij inbreuk woongenot

In grote steden zullen mensen eerder juridisch advies nodig hebben van een jurist dan mensen die wonen op het platteland, immers door de grote bevolkingsdichtheid in een drukke stad zoals Amsterdam is de kans procentueel hoger dat je een conflict krijgt met iemand waardoor mensen naar een jurist zullen gaan voor juridisch advies.

Juridisch advies bij geluidsoverlast

Wat moet bijvoorbeeld iemand doen die structureel last heeft van te harde muziek van de buurman? Een jurist zal in zijn eerste gratis juridisch advies dienen aan te geven dat de burger eerst bij de gemeente kan klagen en de gemeente kan verzoeken om actie te ondernemen. In de tweede plaats kan de burger voor het juridisch conflict bij de politie aangifte doen vanwege geluidsoverlast.

Juridisch advies bij inbreuk op woongenot

Echter als het aangeven bij de politie en de gemeente niet heeft geholpen doordat er niet tot actie wordt overgegaan en de buurman verder gaat met het veroorzaken van geluidsoverlast, wat zal de jurist dan als juridisch advies dienen te geven? Een jurist zal in dat geval in zijn juridisch advies aan de burger dienen aan te geven dat de jurist eerst buitengerechtelijk kan proberen de buurman ervan te overtuigen dat het structureel veroorzaken van geluidsoverlast op grond van art. 5:37 Burgerlijk Wetboek is verboden en de buurman dus dient te stoppen met het veroorzaken van overlast.

Als de buurman alsnog niet wilt meewerken aan het stoppen van de geluidsoverlast, dan zal de jurist in zijn juridisch advies dienen aan te geven dat de buurman kan worden gedagvaard voor de kantonrechter wegens onrechtmatig handelen. In gevolge art. 6:162 leden 1, 2 en 3 BW is het veroorzaken van geluidsoverlast namelijk een inbreuk op iemand zijn woongenot.

Juridisch advies van Precise and Wise
Mocht u er niet uitkomen met uw buren omtrent geluidsoverlast, neem dan contact op met Precise and Wise Juristen. Zij kunnen u voorzien van deskundig juridisch advies in Amsterdam.
Juridisch advies

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.