Juridisch advies aanbieders

Wat is het verschil tussen juridisch advies van het juridisch loket en juridisch advies van een juristenkantoor? Veel mensen zoeken op internet naar gratis juridisch advies en komen dan vaak direct bij het juridisch loket uit. Maar wat voor juridisch advies geeft het juridisch loket en tot hoe ver doen zij werkzaamheden voor de rechtzoekende?

Juridisch advies van het Juridisch Loket 

Het juridisch loket is een gesubsidieerde instantie van de overheid die rechtzoekenden voorziet van gratis juridisch advies. Als iemand bijvoorbeeld een vraag heeft over het recht van overpad dan kan de betreffende persoon naar het Juridisch Loket bellen en vragen wat hij moet doen in het geval van een conflict. Op deze manier heeft de overheid de burger tegemoet willen komen ten aanzien van zijn behoefte aan goede informatievoorziening over juridische zaken.

Juridisch advies van juristen

Echter strekt het juridisch advies van het juridisch loket niet zover dat zij de rechtzoekende zullen bijstaan bij de rechter of in een buitengerechtelijke procedure. Dit is ook wel logisch anders zou iedereen gratis rechtsbijstand krijgen van de Staat, hoewel dat voor een gedeelte ook wel bestaat via gesubsidieerde rechtshulp bij een advocaat op toevoeging. De overheid heeft de kosten voor juridische bijstand van juridisch loket niet uit de hand willen doen lopen door rechtzoekenden echt in de procedure bij te staan voor juridisch advies.

Als een rechtzoekende echt actie wilt ondernemen dan kan hij zich het beste wenden tot een jurist of advocaat. Het voordeel van een jurist is dat zij vaak veel goedkoper zijn als een advocaat. In het geval het juridisch conflict bijvoorbeeld gaat over huur, dan kan de rechtzoekende zich prima tot een jurist wenden voor juridisch advies. Ook voor een arbeidsconflict of aankoopconflict kan de burger zich voor juridisch advies prima wenden tot een jurist.

Bovenstaande in acht nemend is het verschil ten aanzien van juridisch advies tussen het juridisch loket en een juristenkantoor dat een het juridisch loket alleen gratis inlichtingen geeft en dus niet voor de rechtzoekende echt aan de slag gaat. Bij een juristen kantoor kan men ook het eerste juridisch advies gratis krijgen, echter als de rechtzoekende wilt dat de jurist aan de slag gaat, dan dient daarvoor een vergoeding te worden voldaan.
juridisch advies

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.