Juridisch advies

Als een persoon een huurwoning wilt gaan huren via een woningcorporatie, dan is het verstandig om juridisch advies te vragen aan een jurist omtrent het te ondertekenen contract. De jurist kan juridisch advies geven over eventuele leemtes in het contract of nadelige clausules.

Als de huurder eenmaal de woning huurt is het van belang dat hij zich aan de regels zoals in het contract staan vermeld houdt. Echter komt het redelijk vaak voor dat huurders zich niet aan het voorgeschreven huurreglement houden. Een bekend voorbeeld daarvan is het exploiteren van een hennepplantage in de huurwoning.

Juridisch advies schending huurcontract

In een dergelijke situatie is het van belang dat een woningcorporatie juridisch advies vraagt aan een jurist of advocaat en te bekijken wat de mogelijkheden zijn om het huurcontract te beëindigen met de huurder. Immers het exploiteren van een hennepplantage is een grove schending van het huurcontract en het goed huurderschap.

Juridisch advies bij ontbinding van het contract

In het juridisch advies van de jurist zal in dit geval naar voren moeten komen dat de woningcorporatie het huurcontract met de huurder wegens een ernstige en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de aangegane huurovereenkomst kan ontbinden. Het juridisch advies is met andere woorden dat de verhuurder een aangetekend schrijven dient te sturen aan de huurder waarin staat vermeld dat het huurcontract wordt ontbonden en dat de huurder de woning dient te verlaten en te ontruimen binnen een bepaalde periode. Daarbij is het ook van belang dat de jurist of advocaat in zijn juridisch advies naar voren brengt dat de kosten voor het herstellen van de woning bij de huurder in rekening kunnen worden gebracht.

Juridisch advies bij dagvaarding huurder
Mocht de huurder niet willen meewerken aan het verlaten van de woning en de ontruiming daarvan, dan zal het juridisch advies van de jurist in dit geval dienen te zijn dat de huurder zal moeten worden gedagvaard voor de rechtbank sector kanton. De kantonrechter zal in dit geval een vonnis wijzen waarin staat vermeld dat de huurder de woning binnen een bepaalde termijn moet verlaten en dat als hij dat niet doet de woning door de politie zal worden ontruimd.

Heeft u een huurder die niet wilt vertrekken uit de woning nadat hij het huurcontract op grove wijze heeft geschonden? Neem contact op met Precise and Wise Juristen. Zij kunnen u voorzien van deskundig juridisch advies op het gebied van het huurrecht.
juridisch advies

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.