Een steunvordering zoeken

U bent in de situatie gekomen waarin u het faillissement wilt aanvragen van uw debiteur, middels een advocaat. Uw debiteur is nog immer niet overstag gegaan met betalen en dit lijkt ook niet meer te gaan gebeuren. Het stadium van sommeren is allang gepasseerd. Om het geld te kunnen ontvangen waar u recht op hebt, kan het uiteindelijk noodzakelijk zijn het faillissement aan te vragen van de debiteur. Maar dan bent u er nog niet…

Steunvordering zoeken

Om de faillissementsaanvraag grond van bestaan te geven, zult u over het algemeen een steunvordering van een andere schuldeiser moeten inbrengen. Dit laatste kan soms een hindernis opwerpen om de faillissementsaanvraag vlot te laten verlopen.  

Welke wegen bewandelt u om een tweede schuldeiser van uw debiteur te achterhalen? U kunt natuurlijk via een zoekmachine trachten een tweede schuldeiser te traceren; u zoekt dan op 'steunvordering … naam van uw debiteur'. Levert dit niet het gewenst resultaat op, dan kunt u zich ook nog wenden tot de Belastingdienst bijvoorbeeld, hoewel deze niet direct klaar staan met gegevens; uw geval dient aan beplaade voorwaarden te voldoen. 

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig bij het zoeken van een steunvordering? Dan kunt u zich natuurlijk altijd tot de deskundige wenden: Incasso Advocaten. Zij kennen de wegen om exact te achterhalen of, en zo ja, welke schuldeisers beschikbaar zijn. 

Bezoek snel de website voor meer informatie!