Dreigend ontslag

Als er sprake is van een dreigend ontslag bij een werknemer en hij daarna op staande voet wordt ontslagen dan kan hij in een kort geding procedure wedertewerkstelling vorderen. De werknemer beroept zich in dat geval op de vernietigbaarheid van het ontslag en probeert via de rechter af te dwingen dat hij weer aan het werk kan en derhalve zijn loon weer kan ontvangen. In deze procedure zal worden beoordeeld of het aannemelijk is dat het ontslag op staande voet in stand zal blijven in een bodemprocedure.

In het onderhavige geval was een werknemer op staande voet ontslagen. Hij kon zich niet verenigen met het ontslag en hij riep de vernietigbaarheid van het ontslag in. In kort geding vorderde hij wedertewerkstelling alsmede het gemiste loon vanaf het moment dat hij op staande voet is ontslagen. Hij stelde onder andere dat geen sprake is van een geldige reden voor een ontslag op staande voet en dat het ontslag niet onverwijld aan hem is medegedeeld.

De kantonrechter oordeelde echter dat onder de gegeven omstandigheden het redelijk was dat de werkgever eerst een onderzoek wilde verrichten alvorens tot ontslag over te gaan. Doordat de werkgever voortvarend te werk was gegaan bij dit onderzoek was aan de eis van onverwijldheid voldaan. Als er bij u sprake is van een dreigend ontslag dan kunt u het beste direct contact op nemen met een deskundig jurist.

dreigend ontslag

Auteur: Mark Fluitman, IP adres: 84.86.227.246, Website: http://www.preciseandwise.nl/dreigend-ontslag

Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.