De veiligheidsexperts van Nederland

Werken is niet altijd veilig. Bedrijven met meer dan 25 man personeel zijn dan ook verplicht een risico-analyse en evaluatie (RI&E) te doen. Uit deze (door de ARBO-wet) verplichte RI&E wordt onder andere duidelijk welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden binnen een bedrijf. Persoonlijke beschermingsmiddelen (ook wel PBM's genoemd).

Persoonlijke beschermingsmiddelen nemen gevaren op het werk niet weg, maar zijn er enkel op de gevolgen van eventuele ongevallen te beperken. Dit kan een bedrijf veel geld schelen met oog op uitval en aansprakelijkheid.

QuiteRight is gespecialiseerd in de verplichte RI&E en levert hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals werkschoenen, valbescherming en (antistatische brandvertragende) overalls. Veilige, kwalitatief goede persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voorzien van een CE-certificaat. Helaas zijn er door winstbejag ook minder goede PBM's op de markt, vraag daarom de leverancier altijd om het CE-certificaat.